Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN

Krzysztofory nr 38

Praca Zbiorowa
PROMOCJA
Cena
Wariant

Krzysztofory nr 38

Praca Zbiorowa

Opis

38 zeszyt „Krzysztoforów. Zeszytów Naukowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” jest niemal w całości poświęcony tematyce byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Plaszow w Krakowie. Artykuły zebrane w tym roczniku, napisane przez badaczy z różnorodnych dziedzin, wskazują podstawy merytoryczne, naukowe, ale także inspiracje i idee stojące u podstaw utworzenia nowego muzeum.
Tym wydawnictwem podsumowujemy ponad czteroletnią pracę edukacyjną, naukową i organizacyjną nad przygotowywaniem kompleksowego projektu upamiętnienia byłego KL Plaszow, wykonaną przez Muzeum Krakowa i działającą w jego ramach Pracownię Muzeum – Miejsce Pamięci na terenie byłego KL Plaszow. Efektem tej pracy oraz działań i wsparcia wielu osób i instytucji jest powstanie Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie, które rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 roku.
O genezie i procesie powstawania scenariusza upamiętnienia na terenie byłego KL Plaszow pisze Monika Bednarek. Natomiast teksty Kamila Karskiego, Roberta Kuliga i Aleksandra Schwarza prezentują działania badawcze leżące u podstaw opracowania scenariusza: pionierskie badania archeologiczne terenu poobozowego oraz dotyczące historii i architektury Szarego Domu, w którym ma zostać umieszczona część wystawy stałej, czy też losów cmentarzy żydowskich, należących do gmin podgórskiej i krakowskiej, na terenie których w 1942 roku okupanci zapoczątkowali budowę obozu pracy przymusowej dla krakowskich Żydów. Z kolei próbę kartograficznego opracowania historii miejsca pamięci podjął Sebastian Różycki, opisując metodę i źródła. Pionierskie badania nad licznymi fotografiami wykonywanymi na terenie obozu w czasie wojny omówiła Marta Śmietana, poszukując autorów zdjęć oraz próbując ustalić ich powojenne losy. Dwa kolejne artykuły poświęcone są wybranym watkom z historii KL Plaszow: Alicja Jarkowska, autorka opracowania na temat przypadków kolaboracji wśród Żydów w okupowanym Krakowie, podjęła ten temat w odniesieniu do sytuacji w KL Plaszow, natomiast Michał Wachuła analizuje powojenne relacje byłych więźniów KL Plaszow przebywających w podobozie utworzonym przy Krakowskiej Fabryce Kabli w kontekście metodologii dokumentowania Zagłady w okresie tużpowojennym. W tomie znalazły się także artykuły podejmujące zagadnienia związane ze współczesnym funkcjonowaniem i znaczeniem poobozowych miejsc pamięci. Hubert Kaszyński z zespołem od lat prowadzi badania, w których analizuje potencjał byłego KL Plaszow jako miejsca edukacji aksjologicznej i przestrzeni wykorzystywanej w pracy z młodzieżą. Elżbieta Cajzer, archeolożka i konserwatorka z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zwraca uwagę na aspekty etyczne, społeczne, ale także warsztatowe związane z prowadzeniem badań archeologicznych na terenach poobozowych. Trzy ostanie teksty podejmują problematykę ustanawiania, ochrony, przywracania świadomości społecznej miejsc pamięci oraz ich rolę we współczesnych społeczeństwach. I tak Katarzyna Kocik analizuje powojenne skomplikowane próby upamiętnienia terenu KL Plaszow w kontekście zachodzących zmian politycznych, Jörg Skriebeleit prezentuje równie skomplikowane działania w odniesieniu do Pomnika Pamięci po obozie koncentracyjnym KL Flossenbürg, do którego to obozu wywieziono także wielu więźniów KL Plaszow. Natomiast Roma Sendyka przenosi dyskusję na temat upamiętniania miejsc poobozowych w kontekst środowiskowej historii Zagłady i podkreślania wagi samego terenu jako dysponenta i nośnika pamięci.
Tom z pewnością nie wyczerpuje bogactwa tematyki związanej z miejscem pamięci KL Plaszow. Jest rodzajem z jednej strony zamknięcia pewnego etapu pracy nad przywracaniem wiedzy i pamięci o tym obozie koncentracyjnym w Krakowie, z drugiej otwiera pole do dyskusji i dalszych badań.

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr 38

 

Spis treści


Michał Niezabitowski, Słowo od wydawcy, 9

Monika Bednarek, Scenariusz upamiętnienia na terenie miejsca pamięci KL Plaszow – prezentacja założeń, 11–40

Kamil Karski, Archeologia nadmiaru. Podsumowanie wyników badań archeologicznych KL Plaszow z lat 2016–2019, 41–68

Kamil Karski, Aleksander Schwarz, Cmentarze żydowskie w Podgórzu. Zarys problematyki badań, 69–86

Kamil Karski, Robert Kulig, Szary Dom w kontekście badań interdyscyplinarnych, 87–108

Sebastian Różycki, Opracowanie metrycznego planu niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć lotniczych i relacji świadków, 109–120

Marta Śmietana, Fotografie z KL Plaszow, 121–148

Alicja Jarkowska, Wybrane formy kolaboracji w KL Plaszow. Charakterystyka zjawiska, 149–170

Michał Wachuła, Relacje więźniów Kabla zebrane przez Wojewódzką Żydowską Komisję Historyczną w Krakowie w kontekście metodologii dokumentowania Zagłady w latach 1944–1949, 171–190

Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska, Julia Pawlikowska, O edukacji aksjologicznej na terenie byłego KL Plaszow, 191–205

Elżbieta Cajzer, O aspektach muzealniczych i konsekwencjach badań archeologicznych w miejscach poobozowych – aspekty warsztatowe, etyczne, społeczne, 206–220

Katarzyna Kocik, KL Plaszow – pomiędzy historią a polityką pamięci, 221–252

Jörg Skriebeleit, Relikty, walka o interpretację i nadawanie sensu. Były KL Flossenbürg: przykładowa (post)historia, 253–270

Roma Sendyka, uGruntowana pamięć, 271–285

Muzealne sprawy, 286

Melania Tutak, Muzeum lokalne – trzecie miejsce?, 287–302

Jacek Salwiski, Kronika działalności Muzeum Krakowa w 2019 roku, 303–329

Wspomnienia pośmiertne, 330

Wacław Passowicz, Mgr Józef Mazurkiewicz (1940–2020). Wspomnienie, 331–332
 
Wacław Passowicz, Mgr Stanisław Piwowarski (1944–2020). Wspomnienie, 333

Informacje

rok wydania:
2021
liczba stron:
335
edycja:
pierwsze

Polecane produkty

Nowości

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony:
aaa