Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN
Szanowni Państwo, Informujemy iż od dnia 1 kwietnia 2024 karty Klubu eMHaKa będą respektowane w restauracji Hard Rock Cafe Kraków, Rynek Główny 9. Rabat 10 % * - karta brązowa oraz rodzinna Rabat 15 % * - karta srebrna i złota * rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami

Dane osobowe. Klauzula informacyjna RODO

1.    Administratorem danych osobowych Klientów, przekazywanych przy dokonywaniu przez Klientów zakupów w Sklepie Internetowym, jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35 (Sprzedający). Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl,  nr tel.: 12 619-23-02.

2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora są następujące: e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl oraz adres korespondencyjny Muzeum.

3.    Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego wskazane jako obowiązkowe oraz dane firmy w Formularzu Zamówienia będą przetwarzane w następujących celach:

-      zawarcia i wykonania umowy sprzedaży internetowej - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

-      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych - art. 6 ust. 1 pkt. c RODO,

-      ustalenia, obrony i dochodzenia przez Administratora potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Natomiast numer telefonu przetwarzany jest w celu usprawnienia kontaktu w celu realizacji zamówienia na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przechowywane będą do czasu zrealizowania umowy sprzedaży oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży internetowej.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego są osoby upoważnione przez Administratora bezpośrednio związani z realizacją umowy sprzedaży internetowej (Dział Promocji i Marketingu, Dział Księgowości), jak również podmioty zewnętrzne: operator płatności Sklepu Internetowego, banki, operator pocztowy oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa.

6.  Klienci Sklepu Internetowego posiadają prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach Klienci proszeni są o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej.

7. W każdym czasie Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Klientów danych osobowych oznaczonych w Formularzu Zamówienia jak obowiązkowe są dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia, obsługi i realizacji Zamówienia. W przypadku ich nie podania umowa sprzedaży internetowej nie zostanie zawarta i zrealizowana. Podanie przez Klientów danych osobowych oznaczonych w Formularzu Zamówienia jako fakultatywne jest dobrowolne.

10. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego.

11. Administrator danych osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, w celu zapewnienia, że dane osobowe podane przez Klientów podczas dokonywania zakupu internetowego przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a dostęp do ich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i to w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony:
aaa