Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN
Strona korzysta z ciasteczek!

Formularz odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)


2    podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony:
aaa