Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN
Muzeum Krakowa serdecznie zaprasza na Targi Książki w dniach 14-17 października. Stoisko B41 - Hala Dunaj.

Krzysztofory nr 33

PROMOCJA
Cena
Wariant

Krzysztofory nr 33

Opis

Zeszyt naukowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa opisujący dzieje placu Szczepańskiego w Krakowie.

Spis treści:

1. Elżbieta Dubis, Stratygrafia placu Szczepańskiego.
2. M.Wardas-Lasoń, E.Dubis, Ł.Majchrzak, B.Dąbrowski, W.Tabaszewski, T.Sokołowski, U.Sowina, Analiza geochemiczna elementów podłoża placu Szczepańskiego.
3. Joanna Abramów, Wyniki analiz makroskopowych szczątków roślinnych z prób glebowych pobranych w trakcie ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych realizowanych w 2009 roku na placu Szczepańskim.
4. J.Wilczyński, P.Wojtal, K.Wertz, L.Lougas, Wyniki badań archeozoologicznych zwierzęcych szczątków kostnych z badań wykopaliskowych prowadzonych w 2009 roku na placu Szczepańskim.
5. Elżbieta Dubis, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na placu Szczepańskim.
6. Łukasz Majchrzak, Średniowieczne studnie odkryte w czasie badań archeologicznych na placu Szczepańskim w 2009 roku.
7. Anna Bojęś-Białasik, Relikty późnośredniowiecznych konstrukcji drewnianych odkrytych podczas badań na terenie placu Szczepańskiego w 2009 roku.
8. M.Wardas-Lasoń, M.Łyskowski, E.Mazurkiewicz, Analiza historyczno-środowiskowych przyczyn i skutków występowania zanieczyszczenia związkami ołowiu i miedzi w otoczeniu ruin kościoła św.Szczepana w podłożu placu Szczepańskiego.
9. Maria Bicz-Suknarowska, Kościół św.Szczepana w świetle wyników architektonicznych nadzorów badawczych dokonanych podczas prac realizacyjnych nowej aranżacji placu Szczepańskiego w 2009 roku.
10. Magdalena Goras, Historia kościoła św.Szczepana.
11. Irena Palca, O losach wyposażenia nieistniejącego kościoła św.Szczepana przy placu Szczepańskim.
12. Waldemar Komorowski, Zanim powstał plac Szczepański (XIII-XVIIIw.)
13. Waldemar Komorowski, Plac Szczepański.
14. Iwona Kawalla, Handlowe oblicze placu Szczepańskiego.
15. Bolesław Wolny, Wolni z placu Szczepańskiego.
16. Leszek J.Sibila, Krakowski drapacz chmur przy placu Szczepańskim 5 w dziele mistrza introligatorskiego Roberta Jahody "Księga pamiątkowa Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie" w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
17. Ewa Gaczoł, Fotografie związane z placem Szczepańskim w zbiorach Działu Fotografii Krakowskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, część 1.
18. Joanna Gellner, Fotografie związane z placem Szczepańskim w zbiorach Działu Fotografii Krakowskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, część 2.

Inne artykuły:

1. Wojciech Przybyszewski, Rok 1863 - album sapieżyński z fotografiami uczestników powstania styczniowego, wojskowych i wybitnych postaci ze świata polityki, nauki kultury i sztuki.
2. Elżbieta Lang, Z dziejów krakowskich pomników. Pomnik Artura Grottgera na krakowskich Plantach.

Muzealne sprawy:

1. Bożena Urbańska, Thesaurus Cracoviensis - Centrum Interpretacji Artefaktów - nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
2. Katarzyna Bury, Muzeum naprawdę dla wszystkich. Trasa zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu w Fabryce Emalia Oskara Schindlera.
3. Genowefa Zań-Ograbek, Kronika konserwatorska. Działania konserwatorskie w zachodnim segmencie zespołu pałacowego Pod Krzysztofory w latach 2011-2014.
4. M.Kaczmarczyk,K.Gwóźdź, Konserwacja estetyczna dekoracji malarskiej pomieszczenia nr.321 w pałacu Pod Krzysztofory.
5. Jacek Salwiński, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2014 roku.
6. Jacek Salwiński, Jerzy Segda (1932-2015), kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, kierownik oddziału Zwierzyniecki Salon Artystyczny.

Informacje

rok wydania:
2015
liczba stron:
495
format:
20,5cm x 29cm
ilustracje:
czarno-białe, kolorowe

Polecane produkty

Nowości

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony:
aaa