Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN
Szanowni Państwo, Informujemy iż od dnia 1 kwietnia 2024 karty Klubu eMHaKa będą respektowane w restauracji Hard Rock Cafe Kraków, Rynek Główny 9. Rabat 10 % * - karta brązowa oraz rodzinna Rabat 15 % * - karta srebrna i złota * rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami

Regulamin przedsprzedaży Encyklopedii Krakowa

§ 1 Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem przedsprzedaży wydawnictwa pt. Encyklopedia Krakowa jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 37. Wydawnictwo Encyklopedia Krakowa zostało wydane w koedycji przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Bibliotekę Kraków.

2.      Przedsprzedaż polega na sprzedaży wydawnictwa pt.: Encyklopedia Krakowa - na zamówienie, z  realizacją dostawy po ukazaniu się wydawnictwa, tj. pod dniu 16.10.2023 r.  

3.      Encyklopedia Krakowa składa się z dwóch tomów, które sprzedawane są wyłącznie w pakiecie. Nie jest możliwe zakupienie w przedsprzedaży wyłącznie jednego z tomów Encyklopedii Krakowa.

4.      Przedsprzedaż rozpoczyna się w dniu 22.08.2023 i trwa do dnia 15.10.2023 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów Encyklopedii Krakowa, jednak nie dłużej niż do dnia premiery, który zaplanowany jest na 16.10.2023 r.

5.      Przedsprzedaż Encyklopedii Krakowa jest realizowana za pośrednictwem strony internetowej sklepu Organizatora (dalej Sklep) tj:  www.sklep.muzeumkrakowa.pl,  zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu dostępnego na stronie https://sklep.muzeumkrakowa.pl/regulamin-sklepiku-internetowego, ze zmianami wnikającymi z niniejszego Regulaminu.

6.      Przedsprzedaż nie łączy się z innymi promocjami wprowadzonymi przez Organizatora.
§ 2 Składanie zamówień w przedsprzedaży

 
1.        Zamówienia na Encyklopedię Krakowa należy złożyć za pośrednictwem Formularza Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu.

2.        Składanie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych, określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu.

3.        Uprawnionym do złożenia Zamówienia jest Klient, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto na stronie internetowej Sklepu oraz bez posiadania konta i rejestracji Klienta.

4.        Złożenie Zamówienia następuje poprzez kolejno:

a)      dodanie w Formularzu Zamówienia Encyklopedii Krakowa w wybranej ilości egzemplarzy do koszyka,

b)     wypełnienie wszystkich wymaganych pól tj. adresu mailowego, imienia i nazwiska Klienta, numeru telefonu, adresu dostawy, (a w przypadku Klientów płatników Vat: nr  NIP, nazwy i adresu firmy),

c)      wskazanie sposobu wysyłki lub odbioru osobistego,

d)     zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

5.        W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego jego złożenie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

6.        Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

7.           Po wysłaniu Zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje – na wskazany przez niego w Zamówieniu adres poczty e-mail – potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji i jednocześnie stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

8.       W przypadku nieotrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia
w Sklepie Internetowym w ciągu 24 godzin od jego złożenia, Sprzedający prosi o kontakt
e-mailowy: sklep@muzeumkrakowa.pl lub telefoniczny: 12 619 23 52.

9.       Klient wyraża zgodę na kontakt mailowy związany z procesem realizacji zamówienia, w tym przesłanie potwierdzenia zamówienia oraz dokumentów związanych z realizacją zamówienia (faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych) na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy. Niniejsza zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.
§ 3 Dokonywanie płatności. Ceny

1.        Podstawowa cena detaliczna Encyklopedii Krakowa wynosi 400,00 zł brutto (w tym 5% VAT).

2.        Od dnia 22.08.2023 do dnia 17.09.2023 roku Klient w ramach przedsprzedaży może zakupić Encyklopedię Krakowa  ze zniżką w wysokości 20% od podstawowej ceny detalicznej - tj. za cenę 320,00 zł brutto (w tym 5% VAT).

3.        W okresie od dnia 18.09.2023 do dnia 15.10.2023 roku Klient w ramach przedsprzedaży może zakupić Encyklopedię Krakowa ze zniżką w wysokości 10%  od podstawowej ceny detalicznej - tj. za cenę 360,00 zł brutto (w tym 5% VAT).

4.      Cena dostępna na stronie www.sklep.muzeumkrakowa.pl w trakcie trwania Przedsprzedaży jest ceną uwzględniającą zniżki z terminów wskazanych w ust. 1.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania Przedsprzedaży na warunkach wskazanych w ust.  2 i 3  w przypadku opóźnienia dnia premiery.

6.      Ceny wskazane w ust. 1 – 3 nie zawierają kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 5. Regulaminu.

7.       Klient ma prawo wyboru następujących sposobów płatności za zamówioną Encyklopedię Krakowa:

a)      przelewem bankowym – na rachunek bankowy Sprzedającego/Organizatora: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361, w tytule przelewu należy podać numer zmówienia. Klient otrzyma numer zamówienia w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

b)     z wykorzystaniem płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza

6.      W ramach jednego Zamówienia możliwa jest płatność tylko jedną, wybraną przez Klienta metodą płatności wymienioną w ust. 5.

7.      Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator prześle Klientowi fakturę zaliczkową na wskazany w Formularzu Zamówienia adres mailowy nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu wpłaty.

8.       Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Sprzedającemu cenę całkowitą i koszty dostawy (jeśli zostały wskazane podczas składania zamówienia). Skutki wynikające z zawarcia umowy sprzedaży powstają z chwilą, gdy warunek zostanie spełniony, a niespełnienie tego warunku powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży.
§ 5 Uprawnienie do odstąpienia od umowy


Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w rozdziale VIII Regulaminu sklepu internetowego, w którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych Organizatora, Klauzula RODO

Polityka przetwarzania danych osobowych oraz klauzula informacyjna RODO została określona  w rozdziale IX Regulaminu sklepu internetowego, w którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.


 § 7 Postanowienia końcowe
 

1.        Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.        Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin przedsprzedaży PDF

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony:
aaa