Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
EN
Szanowni Państwo, Informujemy iż od dnia 1 kwietnia 2024 karty Klubu eMHaKa będą respektowane w restauracji Hard Rock Cafe Kraków, Rynek Główny 9. Rabat 10 % * - karta brązowa oraz rodzinna Rabat 15 % * - karta srebrna i złota * rabat nie dotyczy produktów alkoholowych i charytatywnych oraz nie łączy się z innymi promocjami

Rynek krakowski odkryty na nowo

Elżbieta Firlet, Waldemar Komorowski, Jan M. Małecki, Mieczysław Rokosz
PROMOCJA
Cena
Wariant

Rynek krakowski odkryty na nowo

Elżbieta Firlet, Waldemar Komorowski, Jan M. Małecki, Mieczysław Rokosz

Opis

Prezentowana publikacja to dzieło, które zrodziło się na kanwie ważnych odkryć archeologicznych w drugiej połowie XX i początku XXI wieku, umożliwiających szersze spojrzenie na historyczne funkcje Rynku, miejsca o nadzwyczaj bogatym potencjale wiedzy, corocznych uroczystościach patriotycznych, zwyczajach i tradycjach.
Artykuł Elżbiety Firlet przedstawia zawartość treściową trzech podziemnych rezerwatów znajdujących się na Rynku:
najstarszego pod kościołem św.Wojciecha, niewielkiego w piwnicach pałacu Pod Krzysztofory oraz obszernego nazwanego Podziemiami Rynku.
Dr Waldemar Komorowski omówił architekturę Rynku od XIII do początku XXI wieku.
Prof. dr hab. Jan M. Małecki przedstawił na szerokim tle kulturową historię handlu Krakowa w ujęciu regionalnym,
krajowym  i międzynarodowym, który skupiał się na Rynku.
Dr hab. Mieczysław Rokosz zanalizował funkcję Rynku w kontekście Drogi Królewskiej - Via Regia.
Tędy prowadziły orszaki monarchów na Wawel tutaj działy się ważne wydarzenia historyczne tu spełniała się polskość i wiodła droga do odzyskania niepodległości w 1918r.


Spis treści:

Michał Niezabitowski - Przedmowa
Michał Niezabitowski - Foreword

Elżbieta Firlet
Ekspozycja muzealna źródłem wiedzy o przeszłości Rynku Głównego w Krakowie
Rezerwat w kościele św. Wojciecha
Badania i odkrycia
Powstanie rezerwatu
Bliżej św. Wojciecha
Przedproże w pałacu Pod Krzysztofory
Podziemia Rynku
Obiekty archeologiczne
Zabytki ruchome i kontekstualizacje źródeł archeologicznych
Cmentarz wczesnośredniowieczny
Osada przedlokacyjna
Handel i życie codzienne
Zabytki cechowe w Kramach Bogatych
Tematy zobrazowane
Akt Wielkiej Lokacji
Urbanistyka i budowle Rynku
Komunikacja
W ulicy międzykramnej
Urządzenia wodno-ściekowe Krakowa
Nauki współpracujące z archeologią
Przegląd historii Krakowa
Zabawa z historią
Wiedzotwórcza funkcja wystaw

Waldemar Komorowski
Architektura Rynku Głównego w Krakowie od założenia do dzisiaj
Wstęp
Zanim powstał Rynek Główny
Od lokacji do końca wieku XV
Wiek XVI
Pierwsza połowa XVII wieku
Od potopu szwedzkiego do wojny północnej
Od wojny północnej do końca czasów saskich
U schyłku pierwszej Rzeczypospolitej
Po utracie niepodległości. W czasach Księstwa Warszawskiego, Wolnego Miasta Krakowa i w latach 1846-1866
W czasach autonomii galicyjskiej
Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej

Jan M. Małecki
O handlu krakowskim w dawnej Polsce (do końca XVIII wieku)
Słowo wstępne
Początki (do lokacji Krakowa w 1257 roku)
Rozkwit handlu Krakowa po przyjęciu prawa magdeburskiego (do XV wieku)
Wiek XVI. Ostatnie stulecie świetności Krakowa i jego handlu
Zagrożenia i pierwsze symptomy regresu
Katastrofa połowy XVII wieku i jej skutki
Zmienne koleje krakowskiego handlu w XVIII stuleciu
Epilog

Mieczysław Rokosz
Forum Polonorum et Via Regia. Rynek krakowski i Droga Królewska sceną wydarzeń państwowych, religijnych, narodowych i społecznych 1257-2010
Wstęp
W średniowieczui epoce staropolskiej
Wjazdy przedkoronacyjne, wjazdy weselne królewskich narzeczonych, pogrzeby monarsze
Hołdy pokoronacyjne na Rynku i hołd pruski
Rynek sceną zaburzeń społecznych
Uroczystości religijne
Wybuch insurekcji i upadek Rzeczypospolitej. Zdarzenia lat 1794-1796
Epoka zaborów 1795-1918
Wiek XX i początek następnego stulecia

Kraków's Market Square Rediscovered - Summaries of the Papers
Transl. Michał Szymonik
Elżbieta Firlet: Museum Exhibitionas a Source of Knowledge about the Past of the Main Market Square in Kraków
Waldemar Komorowski: The Architecture of the Main Market Square in Kraków from Its Establishment up to the Present
Jan M. Małecki: Trade in Kraków until the Late Eighteenth Century (before the Partitions of Poland)
Mieczysław Rokosz: Forum Polonorum et Via Regia. Kraków's Market Square and the Royal Road as a Scene of Public, Religious, National and Social Events in 1257-2010

Spis ilustracji
Indeks osobowy
Oprac. Krzysztof W. Zięba


Informacje

rok wydania:
2014
liczba stron:
707
format:
21,5cm x 30cm
ilustracje:
kolorowe i czarno białe

Polecane produkty

Nowości

Skontaktuj się
z nami!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe
Telefony:
aaa